Βρέθηκαν 12 event συνολικά
A/A Event Έναρξη Χώρος Web Ενέργειες
1. ΤΖΟΡΝΤΑΝ Δευ, 21/10 21:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
2. ΤΖΟΡΝΤΑΝ Τρι, 22/10 21:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
3. ΤΖΟΡΝΤΑΝ Δευ, 28/10 21:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
4. ΤΖΟΡΝΤΑΝ Τρι, 29/10 21:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
5. ΤΖΟΡΝΤΑΝ Δευ, 04/11 21:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
6. ΤΖΟΡΝΤΑΝ Τρι, 05/11 21:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
7. ΤΖΟΡΝΤΑΝ Δευ, 11/11 21:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
8. ΤΖΟΡΝΤΑΝ Τρι, 12/11 21:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
9. ΤΖΟΡΝΤΑΝ Δευ, 18/11 21:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
10. ΤΖΟΡΝΤΑΝ Τρι, 19/11 21:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
11. ΤΖΟΡΝΤΑΝ Δευ, 25/11 21:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
12. ΤΖΟΡΝΤΑΝ Τρι, 26/11 21:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια