Βρέθηκαν 28 event συνολικά
A/A Event Έναρξη Χώρος Web Ενέργειες
1. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Παρ, 28/02 20:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
2. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Σαβ, 29/02 18:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
3. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Σαβ, 29/02 20:30 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
4. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Κυρ, 01/03 18:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
5. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Παρ, 06/03 20:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
6. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Σαβ, 07/03 18:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
7. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Σαβ, 07/03 20:30 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
8. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Κυρ, 08/03 18:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
9. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Παρ, 13/03 20:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
10. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Σαβ, 14/03 18:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
11. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Σαβ, 14/03 20:30 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
12. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Κυρ, 15/03 18:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
13. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Παρ, 20/03 20:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
14. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Σαβ, 21/03 18:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
15. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Σαβ, 21/03 20:30 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
16. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Κυρ, 22/03 18:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
17. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Παρ, 27/03 20:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
18. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Σαβ, 28/03 18:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
19. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Σαβ, 28/03 20:30 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
20. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Κυρ, 29/03 18:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
21. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Παρ, 03/04 20:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
22. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Σαβ, 04/04 18:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
23. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Σαβ, 04/04 20:30 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
24. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Κυρ, 05/04 18:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
25. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Παρ, 10/04 20:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
26. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Σαβ, 11/04 18:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
27. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Σαβ, 11/04 20:30 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
28. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Κυρ, 12/04 18:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια