Βρέθηκαν 44 event συνολικά
A/A Event Έναρξη Χώρος Web Ενέργειες
1. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Κυρ, 15/12 18:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
2. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Παρ, 20/12 20:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
3. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Σαβ, 21/12 18:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
4. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Σαβ, 21/12 20:30 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
5. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Κυρ, 22/12 18:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
6. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Παρ, 27/12 20:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
7. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Σαβ, 28/12 18:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
8. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Σαβ, 28/12 20:30 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
9. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Κυρ, 29/12 18:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
10. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Παρ, 03/01 20:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
11. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Σαβ, 04/01 18:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
12. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Σαβ, 04/01 20:30 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
13. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Κυρ, 05/01 18:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
14. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Παρ, 10/01 20:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
15. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Σαβ, 11/01 18:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
16. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Σαβ, 11/01 20:30 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
17. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Κυρ, 12/01 18:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
18. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Παρ, 17/01 20:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
19. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Σαβ, 18/01 18:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
20. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Σαβ, 18/01 20:30 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
21. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Κυρ, 19/01 18:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
22. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Παρ, 24/01 20:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
23. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Σαβ, 25/01 18:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
24. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Σαβ, 25/01 20:30 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
25. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Κυρ, 26/01 18:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
26. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Παρ, 31/01 20:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
27. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Σαβ, 01/02 18:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
28. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Σαβ, 01/02 20:30 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
29. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Κυρ, 02/02 18:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
30. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Παρ, 07/02 20:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
31. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Σαβ, 08/02 18:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
32. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Σαβ, 08/02 20:30 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
33. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Κυρ, 09/02 18:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
34. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Παρ, 14/02 20:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
35. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Σαβ, 15/02 18:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
36. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Σαβ, 15/02 20:30 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
37. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Κυρ, 16/02 18:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
38. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Παρ, 21/02 20:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
39. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Σαβ, 22/02 18:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
40. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Σαβ, 22/02 20:30 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
41. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Κυρ, 23/02 18:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
42. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Παρ, 28/02 20:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
43. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Σαβ, 29/02 18:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
44. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Σαβ, 29/02 20:30 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια