Βρέθηκαν 23 event συνολικά
A/A Event Έναρξη Χώρος Web Ενέργειες
1. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Παρ, 24/01 20:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
2. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Σαβ, 25/01 18:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
3. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Σαβ, 25/01 20:30 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
4. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Κυρ, 26/01 18:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
5. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Παρ, 31/01 20:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
6. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Σαβ, 01/02 18:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
7. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Σαβ, 01/02 20:30 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
8. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Κυρ, 02/02 18:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
9. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Παρ, 07/02 20:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
10. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Σαβ, 08/02 18:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
11. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Σαβ, 08/02 20:30 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
12. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Κυρ, 09/02 18:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
13. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Παρ, 14/02 20:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
14. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Σαβ, 15/02 18:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
15. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Σαβ, 15/02 20:30 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
16. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Κυρ, 16/02 18:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
17. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Παρ, 21/02 20:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
18. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Σαβ, 22/02 18:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
19. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Σαβ, 22/02 20:30 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
20. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Κυρ, 23/02 18:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
21. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Παρ, 28/02 20:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
22. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Σαβ, 29/02 18:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
23. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Σαβ, 29/02 20:30 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια