Βρέθηκαν 33 event συνολικά
A/A Event Έναρξη Χώρος Web Ενέργειες
1. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Παρ, 25/10 20:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
2. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Σαβ, 26/10 18:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
3. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Σαβ, 26/10 20:30 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
4. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Κυρ, 27/10 18:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
5. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Παρ, 01/11 20:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
6. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Σαβ, 02/11 18:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
7. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Σαβ, 02/11 20:30 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
8. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Κυρ, 03/11 18:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
9. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Παρ, 08/11 20:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
10. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Σαβ, 09/11 18:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
11. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Σαβ, 09/11 20:30 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
12. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Κυρ, 10/11 18:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
13. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Παρ, 15/11 20:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
14. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Σαβ, 16/11 18:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
15. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Σαβ, 16/11 20:30 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
16. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Κυρ, 17/11 18:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
17. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Παρ, 22/11 20:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
18. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Σαβ, 23/11 18:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
19. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Σαβ, 23/11 20:30 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
20. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Κυρ, 24/11 18:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
21. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Παρ, 29/11 20:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
22. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Σαβ, 30/11 18:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
23. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Σαβ, 30/11 20:30 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
24. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Κυρ, 01/12 18:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
25. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Παρ, 06/12 20:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
26. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Παρ, 13/12 20:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
27. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Παρ, 20/12 20:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
28. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Παρ, 27/12 20:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
29. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Παρ, 03/01 20:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
30. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Παρ, 10/01 20:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
31. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Παρ, 17/01 20:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
32. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Παρ, 24/01 20:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
33. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Παρ, 31/01 20:00 ALHAMBRA ART THEATER Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια