Βρέθηκαν 36 event συνολικά
A/A Event Έναρξη Χώρος Web Ενέργειες
1. ΩΣ ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ Κυρ, 24/11 11:30 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
2. ΩΣ ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ Κυρ, 24/11 15:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ SOLDOUT
3. ΩΣ ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ Κυρ, 01/12 11:30 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
4. ΩΣ ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ Κυρ, 01/12 15:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
5. ΩΣ ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ Κυρ, 08/12 11:30 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
6. ΩΣ ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ Κυρ, 08/12 15:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
7. ΩΣ ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ Σαβ, 14/12 11:30 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
8. ΩΣ ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ Σαβ, 14/12 15:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ SOLDOUT
9. ΩΣ ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ Κυρ, 15/12 11:30 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ SOLDOUT
10. ΩΣ ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ Κυρ, 15/12 15:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ SOLDOUT
11. ΩΣ ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ Σαβ, 21/12 11:30 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
12. ΩΣ ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ Σαβ, 21/12 15:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ SOLDOUT
13. ΩΣ ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ Κυρ, 22/12 11:30 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
14. ΩΣ ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ Κυρ, 22/12 15:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
15. ΩΣ ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ Πεμπ, 26/12 11:30 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
16. ΩΣ ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ Πεμπ, 26/12 15:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
17. ΩΣ ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ Σαβ, 28/12 11:30 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
18. ΩΣ ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ Σαβ, 28/12 15:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
19. ΩΣ ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ Κυρ, 29/12 11:30 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
20. ΩΣ ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ Κυρ, 29/12 15:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
21. ΩΣ ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ Πεμπ, 02/01 11:30 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
22. ΩΣ ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ Σαβ, 04/01 11:30 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
23. ΩΣ ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ Κυρ, 05/01 11:30 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
24. ΩΣ ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ Κυρ, 05/01 15:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
25. ΩΣ ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ Κυρ, 12/01 11:30 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
26. ΩΣ ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ Κυρ, 12/01 15:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
27. ΩΣ ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ Κυρ, 19/01 11:30 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
28. ΩΣ ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ Κυρ, 19/01 15:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
29. ΩΣ ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ Κυρ, 26/01 11:30 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
30. ΩΣ ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ Κυρ, 26/01 15:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
31. ΩΣ ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ Σαβ, 01/02 11:30 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
32. ΩΣ ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ Κυρ, 02/02 11:30 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
33. ΩΣ ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ Κυρ, 02/02 15:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
34. ΩΣ ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ Κυρ, 09/02 11:30 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
35. ΩΣ ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ Κυρ, 09/02 15:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
36. ΩΣ ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ Σαβ, 15/02 11:30 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια