Βρέθηκαν 24 event συνολικά
A/A Event Έναρξη Χώρος Web Ενέργειες
1. 10 ΜΙΚΡΟΙ ΝΕΓΡΟΙ Τρι, 25/02 20:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Π Εισιτήρια
2. 10 ΜΙΚΡΟΙ ΝΕΓΡΟΙ Τετ, 26/02 21:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
3. 10 ΜΙΚΡΟΙ ΝΕΓΡΟΙ Σαβ, 29/02 18:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
4. 10 ΜΙΚΡΟΙ ΝΕΓΡΟΙ Κυρ, 01/03 18:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
5. 10 ΜΙΚΡΟΙ ΝΕΓΡΟΙ Δευ, 02/03 20:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
6. 10 ΜΙΚΡΟΙ ΝΕΓΡΟΙ Τρι, 03/03 20:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
7. 10 ΜΙΚΡΟΙ ΝΕΓΡΟΙ Τετ, 04/03 21:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
8. 10 ΜΙΚΡΟΙ ΝΕΓΡΟΙ Σαβ, 07/03 18:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
9. 10 ΜΙΚΡΟΙ ΝΕΓΡΟΙ Κυρ, 08/03 18:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
10. 10 ΜΙΚΡΟΙ ΝΕΓΡΟΙ Δευ, 09/03 20:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
11. 10 ΜΙΚΡΟΙ ΝΕΓΡΟΙ Τρι, 10/03 20:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
12. 10 ΜΙΚΡΟΙ ΝΕΓΡΟΙ Τετ, 11/03 21:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
13. 10 ΜΙΚΡΟΙ ΝΕΓΡΟΙ Σαβ, 14/03 18:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
14. 10 ΜΙΚΡΟΙ ΝΕΓΡΟΙ Κυρ, 15/03 18:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
15. 10 ΜΙΚΡΟΙ ΝΕΓΡΟΙ Δευ, 16/03 20:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
16. 10 ΜΙΚΡΟΙ ΝΕΓΡΟΙ Τρι, 17/03 20:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
17. 10 ΜΙΚΡΟΙ ΝΕΓΡΟΙ Τετ, 18/03 21:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
18. 10 ΜΙΚΡΟΙ ΝΕΓΡΟΙ Σαβ, 21/03 18:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
19. 10 ΜΙΚΡΟΙ ΝΕΓΡΟΙ Κυρ, 22/03 18:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
20. 10 ΜΙΚΡΟΙ ΝΕΓΡΟΙ Δευ, 23/03 20:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
21. 10 ΜΙΚΡΟΙ ΝΕΓΡΟΙ Τρι, 24/03 20:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
22. 10 ΜΙΚΡΟΙ ΝΕΓΡΟΙ Τετ, 25/03 21:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
23. 10 ΜΙΚΡΟΙ ΝΕΓΡΟΙ Σαβ, 28/03 18:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
24. 10 ΜΙΚΡΟΙ ΝΕΓΡΟΙ Κυρ, 29/03 18:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια