Βρέθηκαν 25 event συνολικά
A/A Event Έναρξη Χώρος Web Ενέργειες
1. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Τετ, 26/02 18:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
2. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Πεμπ, 27/02 20:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
3. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Παρ, 28/02 21:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
4. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Σαβ, 29/02 21:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
5. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Κυρ, 01/03 21:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
6. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Τετ, 04/03 18:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
7. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Πεμπ, 05/03 20:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
8. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Παρ, 06/03 21:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
9. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Σαβ, 07/03 21:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
10. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Κυρ, 08/03 21:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
11. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Τετ, 11/03 18:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
12. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Πεμπ, 12/03 20:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
13. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Παρ, 13/03 21:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
14. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Σαβ, 14/03 21:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
15. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Κυρ, 15/03 21:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
16. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Τετ, 18/03 18:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
17. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Πεμπ, 19/03 20:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
18. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Παρ, 20/03 21:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
19. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Σαβ, 21/03 21:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
20. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Κυρ, 22/03 21:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
21. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Τετ, 25/03 18:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
22. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Πεμπ, 26/03 20:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
23. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Παρ, 27/03 21:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
24. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Σαβ, 28/03 21:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
25. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Κυρ, 29/03 21:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια