Βρέθηκαν 31 event συνολικά
A/A Event Έναρξη Χώρος Web Ενέργειες
1. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Κυρ, 15/12 21:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
2. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Τετ, 18/12 18:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
3. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Πεμπ, 19/12 20:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
4. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Παρ, 20/12 21:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
5. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Σαβ, 21/12 21:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
6. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Κυρ, 22/12 21:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
7. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Τετ, 25/12 18:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
8. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Πεμπ, 26/12 21:15 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
9. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Παρ, 27/12 21:15 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
10. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Σαβ, 28/12 21:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
11. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Κυρ, 29/12 21:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
12. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Τετ, 01/01 18:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
13. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Πεμπ, 02/01 21:15 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
14. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Παρ, 03/01 21:15 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
15. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Σαβ, 04/01 21:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
16. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Κυρ, 05/01 21:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
17. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Τετ, 08/01 18:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
18. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Πεμπ, 09/01 20:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
19. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Παρ, 10/01 21:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
20. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Σαβ, 11/01 21:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
21. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Κυρ, 12/01 21:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
22. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Τετ, 15/01 18:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
23. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Πεμπ, 16/01 20:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
24. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Παρ, 17/01 21:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
25. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Σαβ, 18/01 21:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
26. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Κυρ, 19/01 21:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
27. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Τετ, 22/01 18:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
28. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Πεμπ, 23/01 20:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
29. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Παρ, 24/01 21:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
30. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Σαβ, 25/01 21:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
31. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Κυρ, 26/01 21:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια