Βρέθηκαν 41 event συνολικά
A/A Event Έναρξη Χώρος Web Ενέργειες
1. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Πεμπ, 24/10 20:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ SOLDOUT
2. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Παρ, 25/10 21:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ SOLDOUT
3. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Σαβ, 26/10 21:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ SOLDOUT
4. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Κυρ, 27/10 21:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ SOLDOUT
5. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Τετ, 30/10 18:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ SOLDOUT
6. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Πεμπ, 31/10 20:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
7. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Παρ, 01/11 21:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
8. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Σαβ, 02/11 21:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
9. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Κυρ, 03/11 21:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
10. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Τετ, 06/11 18:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
11. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Πεμπ, 07/11 20:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
12. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Παρ, 08/11 21:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
13. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Σαβ, 09/11 21:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
14. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Κυρ, 10/11 21:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
15. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Τετ, 13/11 18:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
16. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Πεμπ, 14/11 20:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
17. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Παρ, 15/11 21:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
18. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Σαβ, 16/11 21:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
19. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Κυρ, 17/11 21:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
20. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Τετ, 20/11 18:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
21. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Πεμπ, 21/11 20:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
22. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Παρ, 22/11 21:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
23. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Σαβ, 23/11 21:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
24. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Κυρ, 24/11 21:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
25. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Τετ, 27/11 18:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
26. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Πεμπ, 28/11 20:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
27. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Παρ, 29/11 21:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
28. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Σαβ, 30/11 21:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
29. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Κυρ, 01/12 21:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
30. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Τετ, 04/12 18:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
31. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Πεμπ, 05/12 20:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
32. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Παρ, 06/12 21:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
33. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Σαβ, 07/12 21:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
34. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Κυρ, 08/12 21:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
35. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Τετ, 11/12 18:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
36. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Πεμπ, 12/12 20:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
37. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Παρ, 13/12 21:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
38. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Σαβ, 14/12 21:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
39. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Κυρ, 15/12 21:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
40. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Τετ, 18/12 18:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
41. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Πεμπ, 19/12 20:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια