Βρέθηκαν 29 event συνολικά
A/A Event Έναρξη Χώρος Web Ενέργειες
1. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Πεμπ, 23/01 20:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
2. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Παρ, 24/01 21:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
3. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Σαβ, 25/01 21:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
4. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Κυρ, 26/01 21:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
5. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Τετ, 29/01 18:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
6. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Πεμπ, 30/01 20:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
7. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Παρ, 31/01 21:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
8. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Σαβ, 01/02 21:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
9. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Κυρ, 02/02 21:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
10. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Τετ, 05/02 18:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
11. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Πεμπ, 06/02 20:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
12. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Παρ, 07/02 21:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
13. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Σαβ, 08/02 21:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
14. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Κυρ, 09/02 21:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
15. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Τετ, 12/02 18:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
16. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Πεμπ, 13/02 20:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
17. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Παρ, 14/02 21:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
18. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Σαβ, 15/02 21:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
19. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Κυρ, 16/02 21:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
20. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Τετ, 19/02 18:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
21. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Πεμπ, 20/02 20:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
22. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Παρ, 21/02 21:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
23. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Σαβ, 22/02 21:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
24. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Κυρ, 23/02 21:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
25. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Τετ, 26/02 18:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
26. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Πεμπ, 27/02 20:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
27. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Παρ, 28/02 21:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
28. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Σαβ, 29/02 21:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
29. ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ Κυρ, 01/03 21:00 ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια