Βρέθηκαν 16 event συνολικά
A/A Event Έναρξη Χώρος Web Ενέργειες
1. ΜΕ ΛΕΝΕ ΕΜΜΑ Δευ, 30/09 21:00 ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΘΕΑΤΡΟ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
2. ΜΕ ΛΕΝΕ ΕΜΜΑ Τρι, 01/10 21:00 ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΘΕΑΤΡΟ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
3. ΜΕ ΛΕΝΕ ΕΜΜΑ Δευ, 07/10 21:00 ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΘΕΑΤΡΟ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
4. ΜΕ ΛΕΝΕ ΕΜΜΑ Τρι, 08/10 21:00 ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΘΕΑΤΡΟ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
5. ΜΕ ΛΕΝΕ ΕΜΜΑ Δευ, 14/10 21:00 ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΘΕΑΤΡΟ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
6. ΜΕ ΛΕΝΕ ΕΜΜΑ Τρι, 15/10 21:00 ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΘΕΑΤΡΟ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
7. ΜΕ ΛΕΝΕ ΕΜΜΑ Δευ, 21/10 21:00 ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΘΕΑΤΡΟ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
8. ΜΕ ΛΕΝΕ ΕΜΜΑ Τρι, 22/10 21:00 ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΘΕΑΤΡΟ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
9. ΜΕ ΛΕΝΕ ΕΜΜΑ Δευ, 28/10 21:00 ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΘΕΑΤΡΟ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
10. ΜΕ ΛΕΝΕ ΕΜΜΑ Τρι, 29/10 21:00 ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΘΕΑΤΡΟ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
11. ΜΕ ΛΕΝΕ ΕΜΜΑ Δευ, 04/11 21:00 ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΘΕΑΤΡΟ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
12. ΜΕ ΛΕΝΕ ΕΜΜΑ Τρι, 05/11 21:00 ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΘΕΑΤΡΟ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
13. ΜΕ ΛΕΝΕ ΕΜΜΑ Δευ, 11/11 21:00 ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΘΕΑΤΡΟ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
14. ΜΕ ΛΕΝΕ ΕΜΜΑ Τρι, 12/11 21:00 ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΘΕΑΤΡΟ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
15. ΜΕ ΛΕΝΕ ΕΜΜΑ Δευ, 18/11 21:00 ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΘΕΑΤΡΟ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια
16. ΜΕ ΛΕΝΕ ΕΜΜΑ Τρι, 19/11 21:00 ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΘΕΑΤΡΟ Κράτηση
Πώληση 
Εισιτήρια