Νέα κράτηση για το Event
ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΑΙ ΜΟΝΤ
Κυρ, 15/03 21:00
Επιλέξτε παρακάτω τις θέσεις που θέλετε και τα αντίστοιχα εισιτήρια για να συνεχίσετε.
Αν δεν φαίνεται ολόκληρο το πλάνο στην οθόνη σας μπορείτε να το μετακινήσετε για να πλοηγηθείτε σε όλες τις θέσεις.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
7
8
9
10
12
13
14
7
8
9
10
11
12
13
14
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
3
4
5
6
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
5
6
7
8
5
6
7
8
4
5
6
2
5
6
7
8
5
6
7
8
4
5
6
2
5
6
7
8
5
6
7
8
4
5
6
3
4
5
6
7
8
5
6
7
8
1
1
2
3
4
1
2
3
4
1
1
1
2
3
4
1
2
1
2
1
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
1
2
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
6
7
1
2
3
4
5
6
6
3
4
1
2
3
4
1
2
11
3
7
7
8
9
1
2
2
3
20
19
18
17
16
15
15
15
14
14
14
13
13
13
12
12
12
11
11
11
10
10
10
9
9
9
8
8
8
7
7
7
6
6
6
5
5
5
4
4
4
3
3
3
2
2
2
1
1
1
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΣΚΗΝΗ
ΘΕΩΡΕΙΟ
ΘΕΩΡΕΙΟ
ΔΕΞΙΑ
ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Εκπτωτικός Κωδικός
Αποθήκευση
VIP

ΚΑΝΟΝΙΚΟ 25€
ΖΩΝΗ Α

ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΖΩΝΗ Β

ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΖΩΝΗ Γ

ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΜΕΙΩΜ. ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΚΟ 13€

Συνέχεια
Επιστροφή
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 20 Θ: 1
ΖΩΝΗ Γ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 20 Θ: 2
ΖΩΝΗ Γ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 20 Θ: 3
ΖΩΝΗ Γ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 20 Θ: 4
ΖΩΝΗ Γ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 20 Θ: 5
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 20 Θ: 6
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 20 Θ: 7
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 20 Θ: 8
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 20 Θ: 9
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 20 Θ: 10
ΖΩΝΗ Γ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 20 Θ: 11
ΖΩΝΗ Γ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 20 Θ: 12
ΖΩΝΗ Γ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 20 Θ: 13
ΖΩΝΗ Γ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 20 Θ: 14
ΖΩΝΗ Γ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 20 Θ: 15
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 20 Θ: 16
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 20 Θ: 17
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 20 Θ: 18
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 19 Θ: 1
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 19 Θ: 2
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 19 Θ: 3
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 19 Θ: 4
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 19 Θ: 5
ΖΩΝΗ Γ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 19 Θ: 6
ΖΩΝΗ Γ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 19 Θ: 7
ΖΩΝΗ Γ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 19 Θ: 8
ΖΩΝΗ Γ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 19 Θ: 9
ΖΩΝΗ Γ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 19 Θ: 10
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 19 Θ: 11
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 19 Θ: 12
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 19 Θ: 13
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 19 Θ: 14
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 19 Θ: 15
ΖΩΝΗ Γ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 19 Θ: 16
ΖΩΝΗ Γ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 19 Θ: 17
ΖΩΝΗ Γ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 19 Θ: 18
ΖΩΝΗ Γ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 18 Θ: 1
ΖΩΝΗ Γ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 18 Θ: 2
ΖΩΝΗ Γ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 18 Θ: 3
ΖΩΝΗ Γ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 18 Θ: 4
ΖΩΝΗ Γ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 18 Θ: 5
ΖΩΝΗ Γ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 18 Θ: 6
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 18 Θ: 7
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 18 Θ: 8
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 18 Θ: 9
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 18 Θ: 10
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 18 Θ: 11
ΖΩΝΗ Γ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 18 Θ: 12
ΖΩΝΗ Γ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 18 Θ: 13
ΖΩΝΗ Γ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 18 Θ: 14
ΖΩΝΗ Γ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 18 Θ: 15
ΖΩΝΗ Γ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 18 Θ: 16
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 18 Θ: 17
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 18 Θ: 18
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 18 Θ: 19
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 18 Θ: 20
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 17 Θ: 1
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 17 Θ: 2
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 17 Θ: 3
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 17 Θ: 4
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 17 Θ: 5
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 17 Θ: 6
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 17 Θ: 7
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 17 Θ: 8
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 17 Θ: 9
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 17 Θ: 10
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 17 Θ: 11
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 17 Θ: 12
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 17 Θ: 13
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 17 Θ: 14
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 16 Θ: 1
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 16 Θ: 2
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 16 Θ: 3
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 16 Θ: 4
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 16 Θ: 5
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 16 Θ: 6
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 16 Θ: 7
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 16 Θ: 8
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 16 Θ: 9
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 16 Θ: 10
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 16 Θ: 11
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 16 Θ: 12
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 16 Θ: 13
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 16 Θ: 14
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 15 Θ: 1
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 15 Θ: 2
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 15 Θ: 3
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 15 Θ: 4
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 15 Θ: 5
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 15 Θ: 6
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 15 Θ: 7
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 15 Θ: 8
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 15 Θ: 9
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 15 Θ: 10
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 15 Θ: 11
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 15 Θ: 12
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 15 Θ: 13
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 15 Θ: 14
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 14 Θ: 1
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 14 Θ: 2
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 14 Θ: 3
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 14 Θ: 4
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 14 Θ: 5
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 14 Θ: 6
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 14 Θ: 7
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 14 Θ: 8
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 14 Θ: 9
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 14 Θ: 10
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 14 Θ: 11
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 14 Θ: 12
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 14 Θ: 13
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 14 Θ: 14
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 13 Θ: 1
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 13 Θ: 2
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 13 Θ: 3
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 13 Θ: 4
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 13 Θ: 5
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 13 Θ: 6
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 13 Θ: 7
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 13 Θ: 8
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 13 Θ: 9
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 13 Θ: 10
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 13 Θ: 11
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 13 Θ: 12
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 13 Θ: 13
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 13 Θ: 14
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 12 Θ: 1
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 12 Θ: 2
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 12 Θ: 3
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 12 Θ: 4
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 12 Θ: 5
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 12 Θ: 6
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 12 Θ: 7
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 12 Θ: 8
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 12 Θ: 9
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 12 Θ: 10
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 12 Θ: 11
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 12 Θ: 12
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 12 Θ: 13
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 12 Θ: 14
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 11 Θ: 1
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 11 Θ: 2
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 11 Θ: 3
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 11 Θ: 4
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 11 Θ: 5
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 11 Θ: 8
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 11 Θ: 9
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 11 Θ: 10
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 11 Θ: 11
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 11 Θ: 12
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 11 Θ: 13
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 11 Θ: 14
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 10 Θ: 1
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 10 Θ: 2
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 10 Θ: 3
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 10 Θ: 4
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 10 Θ: 5
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 10 Θ: 6
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 10 Θ: 7
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 10 Θ: 8
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 10 Θ: 9
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 10 Θ: 10
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 10 Θ: 11
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 10 Θ: 12
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 10 Θ: 13
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 10 Θ: 14
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 9 Θ: 3
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 9 Θ: 4
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 9 Θ: 5
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 9 Θ: 6
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 9 Θ: 7
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 9 Θ: 8
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 9 Θ: 9
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 9 Θ: 10
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 9 Θ: 11
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 9 Θ: 12
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 9 Θ: 13
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 9 Θ: 14
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 8 Θ: 7
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 8 Θ: 8
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 8 Θ: 9
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 8 Θ: 10
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 8 Θ: 12
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 8 Θ: 13
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 8 Θ: 14
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 7 Θ: 7
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 7 Θ: 8
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 7 Θ: 9
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 7 Θ: 10
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 7 Θ: 11
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 7 Θ: 12
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 7 Θ: 13
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 7 Θ: 14
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 6 Θ: 5
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 6 Θ: 6
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 6 Θ: 7
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 6 Θ: 8
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 6 Θ: 9
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 6 Θ: 10
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 6 Θ: 11
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 6 Θ: 12
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 6 Θ: 13
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 6 Θ: 14
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 5 Θ: 3
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 5 Θ: 4
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 5 Θ: 5
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 5 Θ: 6
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 5 Θ: 10
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 5 Θ: 11
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 5 Θ: 12
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 5 Θ: 13
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 5 Θ: 14
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 4 Θ: 1
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 4 Θ: 2
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 4 Θ: 3
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 4 Θ: 4
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 4 Θ: 5
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 4 Θ: 6
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 4 Θ: 7
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 4 Θ: 8
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 4 Θ: 9
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 4 Θ: 10
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 4 Θ: 11
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 4 Θ: 12
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 4 Θ: 13
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 4 Θ: 14
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 3 Θ: 1
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 25€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 3 Θ: 2
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 25€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 3 Θ: 3
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 25€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 3 Θ: 4
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 25€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 3 Θ: 5
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 25€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 3 Θ: 6
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 25€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 3 Θ: 7
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 25€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 3 Θ: 8
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 3 Θ: 9
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 3 Θ: 10
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 3 Θ: 11
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 3 Θ: 12
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 3 Θ: 13
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 3 Θ: 14
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 2 Θ: 1
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 25€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 2 Θ: 2
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 25€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 2 Θ: 3
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 25€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 2 Θ: 4
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 25€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 2 Θ: 5
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 25€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 2 Θ: 8
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 2 Θ: 9
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 2 Θ: 10
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 2 Θ: 11
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 2 Θ: 12
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 2 Θ: 13
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 2 Θ: 14
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 1 Θ: 1
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 1 Θ: 2
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 1 Θ: 3
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 1 Θ: 4
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 1 Θ: 5
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 1 Θ: 6
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 1 Θ: 7
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 1 Θ: 8
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 1 Θ: 9
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 1 Θ: 10
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 1 Θ: 11
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 1 Θ: 12
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 1 Θ: 13
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 1 Θ: 14
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 15 Θ: 2
ΖΩΝΗ Γ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 14 Θ: 5
ΖΩΝΗ Γ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 14 Θ: 6
ΖΩΝΗ Γ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 14 Θ: 7
ΖΩΝΗ Γ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 14 Θ: 8
ΜΕΙΩΜ. ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 13€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 13 Θ: 5
ΖΩΝΗ Γ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 13 Θ: 6
ΖΩΝΗ Γ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 13 Θ: 7
ΖΩΝΗ Γ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 13 Θ: 8
ΜΕΙΩΜ. ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 13€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 12 Θ: 4
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 12 Θ: 5
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 12 Θ: 6
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 11 Θ: 2
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 10 Θ: 5
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 10 Θ: 6
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 10 Θ: 7
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 10 Θ: 8
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 9 Θ: 5
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 9 Θ: 6
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 9 Θ: 7
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 9 Θ: 8
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 8 Θ: 4
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 8 Θ: 5
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 8 Θ: 6
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 7 Θ: 2
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 6 Θ: 5
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 6 Θ: 6
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 6 Θ: 7
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 6 Θ: 8
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 5 Θ: 5
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 5 Θ: 6
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 5 Θ: 7
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 5 Θ: 8
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 4 Θ: 4
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 4 Θ: 5
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 4 Θ: 6
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 3 Θ: 3
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 3 Θ: 4
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 2 Θ: 5
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 2 Θ: 6
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 2 Θ: 7
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 2 Θ: 8
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 1 Θ: 5
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 1 Θ: 6
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 1 Θ: 7
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 1 Θ: 8
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 15 Θ: 1
ΖΩΝΗ Γ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 14 Θ: 1
ΜΕΙΩΜ. ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 13€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 14 Θ: 2
ΖΩΝΗ Γ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 14 Θ: 3
ΖΩΝΗ Γ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 14 Θ: 4
ΖΩΝΗ Γ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 13 Θ: 1
ΜΕΙΩΜ. ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 13€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 13 Θ: 2
ΖΩΝΗ Γ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 13 Θ: 3
ΖΩΝΗ Γ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 13 Θ: 4
ΖΩΝΗ Γ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 12 Θ: 1
ΖΩΝΗ Γ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 11 Θ: 1
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 10 Θ: 1
ΜΕΙΩΜ. ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 13€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 10 Θ: 2
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 10 Θ: 3
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 10 Θ: 4
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 9 Θ: 1
ΜΕΙΩΜ. ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 13€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 9 Θ: 2
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 8 Θ: 1
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 8 Θ: 2
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 7 Θ: 1
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 6 Θ: 1
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 6 Θ: 2
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 6 Θ: 3
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 6 Θ: 4
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 5 Θ: 1
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 5 Θ: 2
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 5 Θ: 3
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 5 Θ: 4
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 4 Θ: 1
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 4 Θ: 2
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 4 Θ: 3
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 3 Θ: 1
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 3 Θ: 2
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 2 Θ: 1
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 2 Θ: 2
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 2 Θ: 3
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 2 Θ: 4
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 1 Θ: 1
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 1 Θ: 2
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 1 Θ: 3
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 1 Θ: 4
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 8 Θ: 1
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 8 Θ: 2
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 8 Θ: 3
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 8 Θ: 4
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 8 Θ: 5
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 8 Θ: 6
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 11 Θ: 6
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 11 Θ: 7
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 7 Θ: 1
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 7 Θ: 2
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 7 Θ: 3
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 7 Θ: 4
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 7 Θ: 5
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 7 Θ: 6
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 2 Θ: 6
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 25€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 9 Θ: 3
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 9 Θ: 4
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 6 Θ: 1
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 6 Θ: 2
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 6 Θ: 3
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 6 Θ: 4
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 9 Θ: 1
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 9 Θ: 2
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 8 Θ: 11
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 8 Θ: 3
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 2 Θ: 7
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 25€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 5 Θ: 7
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 5 Θ: 8
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 5 Θ: 9
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 5 Θ: 1
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 5 Θ: 2
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 12 Θ: 2
ΖΩΝΗ Γ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 12 Θ: 3
ΖΩΝΗ Γ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ: