Νέα κράτηση για το Event
10 ΜΙΚΡΟΙ ΝΕΓΡΟΙ
Κυρ, 05/01 18:00
Επιλέξτε παρακάτω τις θέσεις που θέλετε και τα αντίστοιχα εισιτήρια για να συνεχίσετε.
Αν δεν φαίνεται ολόκληρο το πλάνο στην οθόνη σας μπορείτε να το μετακινήσετε για να πλοηγηθείτε σε όλες τις θέσεις.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
2
6
7
8
9
10
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
8
9
10
11
14
1
2
3
1
2
3
10
8
9
10
11
12
13
14
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
10
11
12
14
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
8
9
10
11
12
13
14
3
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
13
14
2
5
6
7
8
5
6
7
8
4
5
6
2
5
6
7
8
5
6
7
8
4
5
6
2
5
6
7
8
5
6
7
8
4
5
6
3
4
5
6
7
8
5
6
7
8
1
1
2
3
4
1
2
1
1
1
2
3
1
1
2
1
2
3
1
2
3
3
4
14
6
7
4
1
2
3
6
9
10
11
12
13
8
1
2
6
7
5
12
4
5
3
11
7
4
5
4
5
5
3
4
3
4
1
6
7
5
7
6
13
14
6
7
1
2
2
3
4
5
6
7
4
5
6
7
11
12
13
14
12
1
2
13
14
15
4
2
11
8
9
3
13
3
4
4
4
2
3
4
8
9
1
2
3
5
6
7
3
1
1
2
2
3
4
1
8
9
5
6
7
12
10
11
1
2
2
1
3
14
13
12
13
7
6
4
5
20
19
18
17
16
15
15
15
14
14
14
13
13
13
12
12
12
11
11
11
10
10
10
9
9
9
8
8
8
7
7
7
6
6
6
5
5
5
4
4
4
3
3
3
2
2
2
1
1
1
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΣΚΗΝΗ
ΘΕΩΡΕΙΟ
ΘΕΩΡΕΙΟ
ΔΕΞΙΑ
ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Εκπτωτικός Κωδικός
Αποθήκευση
VIP

ΚΑΝΟΝΙΚΟ 25€
ΖΩΝΗ Α

ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΖΩΝΗ Β

ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΖΩΝΗ Γ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΜΕΙΩΜ. ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΚΟ 13€

Συνέχεια
Επιστροφή
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 20 Θ: 1
ΖΩΝΗ Γ
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 20 Θ: 2
ΖΩΝΗ Γ
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 20 Θ: 3
ΖΩΝΗ Γ
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 20 Θ: 4
ΖΩΝΗ Γ
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 20 Θ: 5
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 20 Θ: 6
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 20 Θ: 7
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 20 Θ: 8
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 20 Θ: 9
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 20 Θ: 10
ΖΩΝΗ Γ
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 20 Θ: 11
ΖΩΝΗ Γ
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 20 Θ: 12
ΖΩΝΗ Γ
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 20 Θ: 13
ΖΩΝΗ Γ
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 20 Θ: 14
ΖΩΝΗ Γ
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 20 Θ: 15
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 20 Θ: 16
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 20 Θ: 17
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 20 Θ: 18
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 19 Θ: 1
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 19 Θ: 2
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 19 Θ: 3
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 19 Θ: 4
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 19 Θ: 5
ΖΩΝΗ Γ
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 19 Θ: 6
ΖΩΝΗ Γ
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 19 Θ: 7
ΖΩΝΗ Γ
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 19 Θ: 8
ΖΩΝΗ Γ
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 19 Θ: 9
ΖΩΝΗ Γ
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 19 Θ: 10
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 19 Θ: 11
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 19 Θ: 12
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 19 Θ: 13
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 19 Θ: 14
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 19 Θ: 15
ΖΩΝΗ Γ
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 19 Θ: 16
ΖΩΝΗ Γ
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 19 Θ: 17
ΖΩΝΗ Γ
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 19 Θ: 18
ΖΩΝΗ Γ
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 18 Θ: 1
ΖΩΝΗ Γ
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 18 Θ: 2
ΖΩΝΗ Γ
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 18 Θ: 6
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 18 Θ: 7
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 18 Θ: 8
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 18 Θ: 9
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 18 Θ: 10
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 18 Θ: 16
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 18 Θ: 17
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 18 Θ: 18
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 18 Θ: 19
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 18 Θ: 20
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 17 Θ: 1
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 17 Θ: 2
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 17 Θ: 3
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 17 Θ: 4
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 17 Θ: 5
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 17 Θ: 6
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 17 Θ: 7
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 17 Θ: 8
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 17 Θ: 9
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 17 Θ: 10
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 17 Θ: 11
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 17 Θ: 12
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 17 Θ: 13
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 17 Θ: 14
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 16 Θ: 1
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 16 Θ: 2
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 16 Θ: 3
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 16 Θ: 4
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 16 Θ: 5
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 16 Θ: 6
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 16 Θ: 7
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 16 Θ: 8
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 16 Θ: 9
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 16 Θ: 10
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 16 Θ: 11
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 16 Θ: 12
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 16 Θ: 13
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 16 Θ: 14
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 15 Θ: 1
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 15 Θ: 2
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 15 Θ: 3
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 15 Θ: 4
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 15 Θ: 8
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 15 Θ: 9
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 15 Θ: 10
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 15 Θ: 11
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 15 Θ: 12
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 15 Θ: 13
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 15 Θ: 14
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 14 Θ: 1
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 14 Θ: 2
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 14 Θ: 3
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 14 Θ: 4
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 14 Θ: 5
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 14 Θ: 6
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 14 Θ: 7
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 14 Θ: 8
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 14 Θ: 9
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 14 Θ: 10
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 13 Θ: 1
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 13 Θ: 2
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 13 Θ: 3
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 13 Θ: 4
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 13 Θ: 8
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 13 Θ: 9
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 13 Θ: 10
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 13 Θ: 11
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 13 Θ: 12
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 13 Θ: 13
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 13 Θ: 14
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 12 Θ: 1
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 12 Θ: 2
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 12 Θ: 3
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 12 Θ: 4
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 12 Θ: 8
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 12 Θ: 9
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 12 Θ: 10
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 12 Θ: 11
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 12 Θ: 14
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 11 Θ: 1
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 11 Θ: 2
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 11 Θ: 3
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 10 Θ: 1
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 10 Θ: 2
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 10 Θ: 3
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 10 Θ: 10
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 9 Θ: 8
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 9 Θ: 9
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 9 Θ: 10
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 9 Θ: 11
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 9 Θ: 12
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 9 Θ: 13
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 9 Θ: 14
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 8 Θ: 8
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 8 Θ: 9
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 8 Θ: 10
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 8 Θ: 11
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 8 Θ: 12
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 8 Θ: 13
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 8 Θ: 14
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 7 Θ: 1
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 7 Θ: 2
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 7 Θ: 3
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 7 Θ: 4
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 7 Θ: 5
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 7 Θ: 6
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 7 Θ: 7
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 7 Θ: 10
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 7 Θ: 11
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 7 Θ: 12
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 7 Θ: 14
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 6 Θ: 5
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 6 Θ: 6
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 6 Θ: 7
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 6 Θ: 8
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 6 Θ: 9
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 6 Θ: 10
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 6 Θ: 11
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 6 Θ: 12
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 6 Θ: 13
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 6 Θ: 14
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 5 Θ: 12
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 5 Θ: 13
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 5 Θ: 14
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 4 Θ: 1
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 4 Θ: 2
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 4 Θ: 3
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 4 Θ: 4
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 4 Θ: 5
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 4 Θ: 6
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 4 Θ: 7
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 4 Θ: 8
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 4 Θ: 9
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 4 Θ: 10
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 4 Θ: 11
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 3 Θ: 8
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 3 Θ: 9
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 3 Θ: 10
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 3 Θ: 11
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 3 Θ: 12
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 3 Θ: 13
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 3 Θ: 14
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 2 Θ: 3
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 25€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 2 Θ: 8
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 2 Θ: 9
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 2 Θ: 10
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 2 Θ: 11
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 2 Θ: 12
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 2 Θ: 13
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 2 Θ: 14
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 1 Θ: 1
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 1 Θ: 2
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 1 Θ: 3
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 1 Θ: 4
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 1 Θ: 5
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 1 Θ: 8
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 1 Θ: 9
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 1 Θ: 10
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 1 Θ: 11
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 1 Θ: 12
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 1 Θ: 13
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 1 Θ: 14
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 15 Θ: 2
ΖΩΝΗ Γ
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 14 Θ: 5
ΖΩΝΗ Γ
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 14 Θ: 6
ΖΩΝΗ Γ
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 14 Θ: 7
ΖΩΝΗ Γ
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 14 Θ: 8
ΜΕΙΩΜ. ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 13€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 13 Θ: 5
ΖΩΝΗ Γ
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 13 Θ: 6
ΖΩΝΗ Γ
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 13 Θ: 7
ΖΩΝΗ Γ
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 13 Θ: 8
ΜΕΙΩΜ. ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 13€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 12 Θ: 4
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 12 Θ: 5
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 12 Θ: 6
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 11 Θ: 2
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 10 Θ: 5
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 10 Θ: 6
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 10 Θ: 7
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 10 Θ: 8
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 9 Θ: 5
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 9 Θ: 6
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 9 Θ: 7
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 9 Θ: 8
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 8 Θ: 4
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 8 Θ: 5
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 8 Θ: 6
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 7 Θ: 2
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 6 Θ: 5
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 6 Θ: 6
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 6 Θ: 7
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 6 Θ: 8
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 5 Θ: 5
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 5 Θ: 6
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 5 Θ: 7
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 5 Θ: 8
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 4 Θ: 4
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 4 Θ: 5
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 4 Θ: 6
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 3 Θ: 3
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 3 Θ: 4
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 2 Θ: 5
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 2 Θ: 6
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 2 Θ: 7
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 2 Θ: 8
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 1 Θ: 5
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 1 Θ: 6
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 1 Θ: 7
ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 1 Θ: 8
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 15 Θ: 1
ΖΩΝΗ Γ
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 14 Θ: 1
ΜΕΙΩΜ. ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 13€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 14 Θ: 2
ΖΩΝΗ Γ
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 14 Θ: 3
ΖΩΝΗ Γ
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 14 Θ: 4
ΖΩΝΗ Γ
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 13 Θ: 1
ΜΕΙΩΜ. ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 13€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 13 Θ: 2
ΖΩΝΗ Γ
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 10 Θ: 1
ΜΕΙΩΜ. ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 13€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 9 Θ: 1
ΜΕΙΩΜ. ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 13€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 8 Θ: 1
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 8 Θ: 2
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 8 Θ: 3
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 7 Θ: 1
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 6 Θ: 1
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 6 Θ: 2
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 5 Θ: 1
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 5 Θ: 2
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 5 Θ: 3
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 4 Θ: 1
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 2 Θ: 2
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 2 Θ: 3
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 1 Θ: 3
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 1 Θ: 4
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 4 Θ: 14
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 1 Θ: 6
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 1 Θ: 7
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 6 Θ: 4
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 6 Θ: 1
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 6 Θ: 2
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 6 Θ: 3
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 2 Θ: 6
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 25€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 5 Θ: 9
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 5 Θ: 10
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 5 Θ: 11
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 4 Θ: 12
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 4 Θ: 13
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 5 Θ: 8
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 2 Θ: 1
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 25€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 2 Θ: 2
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 25€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 5 Θ: 6
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 5 Θ: 7
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 5 Θ: 5
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 18 Θ: 12
ΖΩΝΗ Γ
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 18 Θ: 4
ΖΩΝΗ Γ
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 18 Θ: 5
ΖΩΝΗ Γ
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 18 Θ: 3
ΖΩΝΗ Γ
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 18 Θ: 11
ΖΩΝΗ Γ
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 2 Θ: 7
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 25€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 9 Θ: 4
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 9 Θ: 5
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 8 Θ: 4
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 8 Θ: 5
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 2 Θ: 5
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 25€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 5 Θ: 3
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 5 Θ: 4
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 13 Θ: 3
ΖΩΝΗ Γ
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 13 Θ: 4
ΖΩΝΗ Γ
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 12 Θ: 1
ΖΩΝΗ Γ
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 9 Θ: 6
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 9 Θ: 7
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 12 Θ: 5
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 12 Θ: 7
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 12 Θ: 6
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 10 Θ: 13
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 10 Θ: 14
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 8 Θ: 6
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 8 Θ: 7
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 5 Θ: 1
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 5 Θ: 2
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 4 Θ: 2
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 4 Θ: 3
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 10 Θ: 4
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 10 Θ: 5
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 10 Θ: 6
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 10 Θ: 7
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 11 Θ: 4
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 11 Θ: 5
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 11 Θ: 6
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 11 Θ: 7
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 14 Θ: 11
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 14 Θ: 12
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 14 Θ: 13
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 14 Θ: 14
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 10 Θ: 12
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 9 Θ: 1
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 9 Θ: 2
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 18 Θ: 13
ΖΩΝΗ Γ
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 18 Θ: 14
ΖΩΝΗ Γ
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 18 Θ: 15
ΖΩΝΗ Γ
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 2 Θ: 4
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 25€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 12 Θ: 2
ΖΩΝΗ Γ
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 10 Θ: 11
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 7 Θ: 8
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 7 Θ: 9
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 9 Θ: 3
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 7 Θ: 13
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 6 Θ: 3
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 6 Θ: 4
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 5 Θ: 4
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 2 Θ: 4
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 9 Θ: 2
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 9 Θ: 3
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 9 Θ: 4
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 10 Θ: 8
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 10 Θ: 9
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 8 Θ: 1
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 8 Θ: 2
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 8 Θ: 3
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 13 Θ: 5
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 13 Θ: 6
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 13 Θ: 7
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 3 Θ: 3
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 25€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 2 Θ: 1
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 1 Θ: 1
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 1 Θ: 2
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 10 Θ: 2
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 10 Θ: 3
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 10 Θ: 4
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 11 Θ: 1
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 11 Θ: 8
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 11 Θ: 9
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 15 Θ: 5
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 15 Θ: 6
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 15 Θ: 7
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 11 Θ: 12
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 11 Θ: 10
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 11 Θ: 11
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 3 Θ: 1
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 3 Θ: 2
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 3 Θ: 2
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 25€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 3 Θ: 1
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 25€
ΘΕΩΡΕΙΟ ΔΕΞΙΑ
Σ: 12 Θ: 3
ΖΩΝΗ Γ
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 11 Θ: 14
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 11 Θ: 13
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 22€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 12 Θ: 12
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: 12 Θ: 13
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΜΕΙΩΜΕΝΟ 15€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 3 Θ: 7
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 25€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 3 Θ: 6
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 25€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 3 Θ: 4
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 25€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: 3 Θ: 5
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 25€

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ: