Νέα κράτηση για το Event
ΤΟ ΔΕΙΠΝΟ
Παρ, 20/12 21:15
Επιλέξτε παρακάτω τις θέσεις που θέλετε και τα αντίστοιχα εισιτήρια για να συνεχίσετε.
Αν δεν φαίνεται ολόκληρο το πλάνο στην οθόνη σας μπορείτε να το μετακινήσετε για να πλοηγηθείτε σε όλες τις θέσεις.
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
16
15
14
13
12
11
10
2
1
18
17
16
14
13
12
11
10
9
8
7
3
1
18
17
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
4
3
2
1
18
17
16
15
13
12
11
9
8
7
6
5
4
3
2
1
18
17
16
15
14
13
9
8
5
3
2
1
18
17
16
15
14
2
1
18
17
16
3
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
18
17
16
15
14
7
6
5
4
3
2
1
18
17
16
15
14
3
2
1
2
1
17
14
1
14
14
3
11
10
15
15
2
1
6
5
4
16
6
7
5
4
4
15
16
13
2
10
2
3
12
3
4
5
13
12
12
11
10
11
10
14
13
12
9
9
8
7
6
11
10
13
10
11
11
10
8
9
8
7
6
5
4
12
13
9
8
9
8
12
7
6
5
3
4
5
6
9
8
7
4
5
7
6
13
12
11
10
5
4
8
9
7
6
16
15
18
17
Α
Β
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Λ
Μ
ΣΚΗΝΗ
Εκπτωτικός Κωδικός
Αποθήκευση
VIP

ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΖΩΝΗ Α

ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΖΩΝΗ Β

ΚΑΝΟΝΙΚΟ 12€

Συνέχεια
Επιστροφή
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Ν Θ: 18
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Ν Θ: 17
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Ν Θ: 16
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Ν Θ: 15
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Ν Θ: 14
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Ν Θ: 13
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Ν Θ: 12
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Ν Θ: 11
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Ν Θ: 10
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Ν Θ: 9
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Ν Θ: 8
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Ν Θ: 7
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Ν Θ: 6
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Ν Θ: 5
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Ν Θ: 4
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Ν Θ: 3
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Ν Θ: 2
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Ν Θ: 1
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Μ Θ: 16
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Μ Θ: 15
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Μ Θ: 14
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Μ Θ: 13
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Μ Θ: 12
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Μ Θ: 11
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Μ Θ: 10
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Μ Θ: 2
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Μ Θ: 1
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Λ Θ: 18
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Λ Θ: 17
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Λ Θ: 16
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Λ Θ: 14
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Λ Θ: 13
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Λ Θ: 12
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Λ Θ: 11
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Λ Θ: 10
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Λ Θ: 9
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Λ Θ: 8
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Λ Θ: 7
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Λ Θ: 3
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Λ Θ: 1
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Κ Θ: 18
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Κ Θ: 17
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Κ Θ: 15
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Κ Θ: 14
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Κ Θ: 13
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Κ Θ: 12
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Κ Θ: 11
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Κ Θ: 10
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Κ Θ: 9
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Κ Θ: 8
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Κ Θ: 7
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Κ Θ: 6
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Κ Θ: 4
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Κ Θ: 3
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Κ Θ: 2
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Κ Θ: 1
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Ι Θ: 18
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Ι Θ: 17
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Ι Θ: 16
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Ι Θ: 15
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Ι Θ: 13
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Ι Θ: 12
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Ι Θ: 11
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Ι Θ: 9
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Ι Θ: 8
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Ι Θ: 7
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Ι Θ: 6
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Ι Θ: 5
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Ι Θ: 4
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Ι Θ: 3
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Ι Θ: 2
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Ι Θ: 1
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Θ Θ: 18
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Θ Θ: 17
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Θ Θ: 16
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Θ Θ: 15
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Θ Θ: 14
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Θ Θ: 13
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Θ Θ: 9
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Θ Θ: 8
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Θ Θ: 5
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Θ Θ: 3
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Θ Θ: 2
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Θ Θ: 1
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Η Θ: 18
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Η Θ: 17
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Η Θ: 16
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Η Θ: 15
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Η Θ: 14
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Η Θ: 2
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Η Θ: 1
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Ζ Θ: 18
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Ζ Θ: 17
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Ζ Θ: 16
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Ζ Θ: 3
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Ε Θ: 18
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Ε Θ: 17
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Ε Θ: 16
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Ε Θ: 15
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Ε Θ: 14
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Ε Θ: 13
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Ε Θ: 12
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Ε Θ: 11
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Ε Θ: 10
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Ε Θ: 9
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Ε Θ: 8
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Ε Θ: 7
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Ε Θ: 6
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Ε Θ: 5
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Ε Θ: 4
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Ε Θ: 3
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Ε Θ: 2
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Ε Θ: 1
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Δ Θ: 18
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Δ Θ: 17
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Δ Θ: 16
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Δ Θ: 15
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Δ Θ: 14
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Δ Θ: 7
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Δ Θ: 6
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Δ Θ: 5
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Δ Θ: 4
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Δ Θ: 3
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Δ Θ: 2
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Δ Θ: 1
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Γ Θ: 18
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Γ Θ: 17
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Γ Θ: 16
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Γ Θ: 15
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Γ Θ: 14
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Γ Θ: 3
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Γ Θ: 2
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Γ Θ: 1
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Β Θ: 2
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Β Θ: 1
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Α Θ: 17
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Α Θ: 14
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Α Θ: 1
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Ζ Θ: 14
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Ι Θ: 14
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Μ Θ: 3
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Α Θ: 11
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Α Θ: 10
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Α Θ: 15
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Ζ Θ: 15
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Ζ Θ: 2
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Ζ Θ: 1
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Λ Θ: 6
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Λ Θ: 5
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Λ Θ: 4
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Α Θ: 16
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Η Θ: 6
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Η Θ: 7
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Κ Θ: 5
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Θ Θ: 4
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Γ Θ: 4
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Λ Θ: 15
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Κ Θ: 16
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Α Θ: 13
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Λ Θ: 2
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Ι Θ: 10
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Α Θ: 2
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Β Θ: 3
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Α Θ: 12
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Η Θ: 3
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Η Θ: 4
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Η Θ: 5
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Γ Θ: 13
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Γ Θ: 12
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Θ Θ: 12
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Θ Θ: 11
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Θ Θ: 10
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Γ Θ: 11
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Γ Θ: 10
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Β Θ: 14
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Β Θ: 13
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Β Θ: 12
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Η Θ: 9
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Β Θ: 9
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Β Θ: 8
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Β Θ: 7
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Β Θ: 6
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Ζ Θ: 11
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Ζ Θ: 10
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Η Θ: 13
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Η Θ: 10
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Η Θ: 11
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Β Θ: 11
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Β Θ: 10
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Η Θ: 8
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Μ Θ: 9
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Μ Θ: 8
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Μ Θ: 7
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Μ Θ: 6
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Μ Θ: 5
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Μ Θ: 4
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Ζ Θ: 12
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Ζ Θ: 13
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Δ Θ: 9
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Δ Θ: 8
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Γ Θ: 9
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Γ Θ: 8
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Η Θ: 12
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Γ Θ: 7
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Γ Θ: 6
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Γ Θ: 5
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Α Θ: 3
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Α Θ: 4
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Α Θ: 5
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Α Θ: 6
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Α Θ: 9
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Α Θ: 8
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Α Θ: 7
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Ζ Θ: 4
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Ζ Θ: 5
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Ζ Θ: 7
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Ζ Θ: 6
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Δ Θ: 13
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Δ Θ: 12
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Δ Θ: 11
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Δ Θ: 10
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Β Θ: 5
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Β Θ: 4
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Ζ Θ: 8
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Ζ Θ: 9
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Θ Θ: 7
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Θ Θ: 6
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 12€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 12€
ΑΝΕΡΓΩΝ 12€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Β Θ: 16
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Β Θ: 15
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Β Θ: 18
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Β Θ: 17
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ: