Νέα κράτηση για το Event
ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ
Κυρ, 16/02 21:00
Επιλέξτε παρακάτω τις θέσεις που θέλετε και τα αντίστοιχα εισιτήρια για να συνεχίσετε.
Αν δεν φαίνεται ολόκληρο το πλάνο στην οθόνη σας μπορείτε να το μετακινήσετε για να πλοηγηθείτε σε όλες τις θέσεις.
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
1
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
1
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
18
17
16
15
13
12
11
6
5
4
3
2
1
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
18
17
16
15
14
7
6
5
4
3
2
1
18
17
16
15
14
13
9
8
7
6
5
4
3
2
1
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
10
14
2
2
12
11
10
13
9
8
12
11
10
8
7
9
Α
Β
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Λ
Μ
ΣΚΗΝΗ
Εκπτωτικός Κωδικός
Αποθήκευση
VIP

ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΖΩΝΗ Α

ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΖΩΝΗ Β

ΚΑΝΟΝΙΚΟ 14€

Συνέχεια
Επιστροφή
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Ν Θ: 18
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Ν Θ: 17
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Ν Θ: 16
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Ν Θ: 15
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Ν Θ: 14
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Ν Θ: 13
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Ν Θ: 12
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Ν Θ: 11
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Ν Θ: 10
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Ν Θ: 9
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Ν Θ: 8
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Ν Θ: 7
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Ν Θ: 6
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Ν Θ: 5
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Ν Θ: 4
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Ν Θ: 3
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Ν Θ: 2
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Ν Θ: 1
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Μ Θ: 16
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Μ Θ: 15
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Μ Θ: 14
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Μ Θ: 13
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Μ Θ: 12
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Μ Θ: 11
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Μ Θ: 10
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Μ Θ: 9
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Μ Θ: 8
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Μ Θ: 7
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Μ Θ: 6
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Μ Θ: 5
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Μ Θ: 4
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Μ Θ: 3
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Μ Θ: 2
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Μ Θ: 1
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Λ Θ: 18
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Λ Θ: 17
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Λ Θ: 16
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Λ Θ: 15
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Λ Θ: 14
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Λ Θ: 13
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Λ Θ: 12
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Λ Θ: 11
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Λ Θ: 10
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Λ Θ: 9
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Λ Θ: 8
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Λ Θ: 7
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Λ Θ: 6
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Λ Θ: 5
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Λ Θ: 4
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Λ Θ: 3
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Λ Θ: 1
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Κ Θ: 18
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Κ Θ: 17
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Κ Θ: 16
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Κ Θ: 15
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Κ Θ: 14
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Κ Θ: 13
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Κ Θ: 12
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Κ Θ: 11
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Κ Θ: 10
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Κ Θ: 9
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Κ Θ: 8
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Κ Θ: 7
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Κ Θ: 6
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Κ Θ: 5
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Κ Θ: 4
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Κ Θ: 3
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Κ Θ: 1
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Ι Θ: 18
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Ι Θ: 17
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Ι Θ: 16
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Ι Θ: 15
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Ι Θ: 14
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Ι Θ: 13
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Ι Θ: 12
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Ι Θ: 11
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Ι Θ: 10
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Ι Θ: 9
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Ι Θ: 8
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Ι Θ: 7
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Ι Θ: 6
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Ι Θ: 5
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Ι Θ: 4
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Ι Θ: 3
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Ι Θ: 2
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Ι Θ: 1
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Θ Θ: 18
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Θ Θ: 17
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Θ Θ: 16
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Θ Θ: 15
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Θ Θ: 14
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Θ Θ: 13
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Θ Θ: 12
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Θ Θ: 11
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Θ Θ: 10
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Θ Θ: 9
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Θ Θ: 8
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Θ Θ: 7
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Θ Θ: 6
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Θ Θ: 5
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Θ Θ: 4
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Θ Θ: 3
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Θ Θ: 2
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Θ Θ: 1
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Η Θ: 18
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Η Θ: 17
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Η Θ: 16
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Η Θ: 15
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Η Θ: 14
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Η Θ: 13
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Η Θ: 12
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Η Θ: 11
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Η Θ: 10
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Η Θ: 9
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Η Θ: 8
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Η Θ: 7
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Η Θ: 6
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Η Θ: 5
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Η Θ: 4
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Η Θ: 3
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Η Θ: 2
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Η Θ: 1
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Ζ Θ: 18
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Ζ Θ: 17
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Ζ Θ: 16
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Ζ Θ: 15
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Ζ Θ: 13
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Ζ Θ: 12
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Ζ Θ: 11
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Ζ Θ: 6
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Ζ Θ: 5
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Ζ Θ: 4
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Ζ Θ: 3
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Ζ Θ: 2
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Ζ Θ: 1
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Ε Θ: 18
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Ε Θ: 17
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Ε Θ: 16
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Ε Θ: 15
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Ε Θ: 14
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Ε Θ: 13
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Ε Θ: 12
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Ε Θ: 11
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Ε Θ: 10
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Ε Θ: 9
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Ε Θ: 8
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Ε Θ: 7
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Ε Θ: 6
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Ε Θ: 5
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Ε Θ: 4
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Ε Θ: 3
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Ε Θ: 2
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Ε Θ: 1
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Δ Θ: 18
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Δ Θ: 17
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Δ Θ: 16
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Δ Θ: 15
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Δ Θ: 14
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Δ Θ: 13
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Δ Θ: 12
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Δ Θ: 11
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Δ Θ: 10
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Δ Θ: 9
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Δ Θ: 8
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Δ Θ: 7
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Δ Θ: 6
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Δ Θ: 5
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Δ Θ: 4
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Δ Θ: 3
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Δ Θ: 2
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Δ Θ: 1
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Γ Θ: 18
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Γ Θ: 17
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Γ Θ: 16
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Γ Θ: 15
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Γ Θ: 14
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Γ Θ: 7
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Γ Θ: 6
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Γ Θ: 5
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Γ Θ: 4
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Γ Θ: 3
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Γ Θ: 2
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Γ Θ: 1
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Β Θ: 18
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Β Θ: 17
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Β Θ: 16
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Β Θ: 15
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Β Θ: 14
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Β Θ: 13
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Β Θ: 9
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Β Θ: 8
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Β Θ: 7
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Β Θ: 6
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Β Θ: 5
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Β Θ: 4
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Β Θ: 3
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Β Θ: 2
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Β Θ: 1
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Α Θ: 17
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Α Θ: 16
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Α Θ: 15
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Α Θ: 14
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Α Θ: 13
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Α Θ: 12
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Α Θ: 11
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Α Θ: 10
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Α Θ: 9
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Α Θ: 8
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Α Θ: 7
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Α Θ: 6
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Α Θ: 5
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Α Θ: 4
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Α Θ: 3
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Α Θ: 2
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Α Θ: 1
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Ζ Θ: 10
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Ζ Θ: 14
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Λ Θ: 2
ΖΩΝΗ Β
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Κ Θ: 2
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Β Θ: 12
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Β Θ: 11
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Β Θ: 10
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Γ Θ: 13
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Γ Θ: 9
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Γ Θ: 8
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Γ Θ: 12
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Γ Θ: 11
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
Σ: Γ Θ: 10
VIP
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Ζ Θ: 8
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Ζ Θ: 7
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Σ: Ζ Θ: 9
ΖΩΝΗ Α
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 17€
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 14€
ΑΝΕΡΓΩΝ 14€
65 ΚΑΙ ΑΝΩ 14€

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ:

Σ: Θ: